x

Kontakt
CZEKAMY NA CIEBIE

ZOBACZ JAK ŁATWO NAS ZNALEŹĆ

Dane adresowe

Apella Spółka Akcyjna

ul. Legionów 126-128

81-472 Gdynia

Sekretariat

sekretariat@apella.com.pl

Tel.  58 768 33 00

Dział handlowy

oferty@apella.com.pl

Tel. 58 768 33 38

Biuro Obsługi Klienta

bok@apella.com.pl

Tel. 58 768 33 38

 

Jak nas znaleźć

Szybki kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Apella S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, podanych przeze mnie danych osobowych wskazanych w treści formularza kontaktowego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - sekretariat@apella.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zgłoszenia
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zgłoszenia

 

© 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone

Apella S.A. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000391928. Kapitał zakładowy w wysokości 23.986.600 zł opłacony w całości

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. 
Więcej informacji