x

Kontakt
CZEKAMY NA CIEBIE

ZOBACZ JAK ŁATWO NAS ZNALEŹĆ

Dane adresowe

Apella Spółka Akcyjna

ul. Legionów 126-128

81-472 Gdynia

Sekretariat

sekretariat@apella.com.pl

Tel.  58 768 33 00

Dział handlowy

oferty@apella.com.pl

Tel. 58 768 33 38

Biuro Obsługi Klienta

bok@apella.com.pl

Tel. 58 768 33 38

 

Jak nas znaleźć

Szybki kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Apella S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, podanych przeze mnie danych osobowych wskazanych w treści formularza kontaktowego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.), w celu umożliwienia Apelli S.A. kontaktu w zgłoszonej przeze mnie sprawie. Apella S.A. informuje, że:

  • jest administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym,
  • dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania z Panem/ią kontaktu w zgłoszonej sprawie,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  • przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.

© 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone

Apella S.A. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000391928. Kapitał zakładowy w wysokości 23.986.600 zł opłacony w całości