x

Kontakt

Polub polubowne!

Polub polubowne!

Polub polubowne! – to hasło kampanii społecznej zrealizowanej przez Apellę na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem akcji jest zachęcenie Polaków do korzystania z instytucji polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich, oferujących pomoc między innymi w przypadku odrzuconej reklamacji towaru.

Zakres prac Apelli obejmował przygotowanie strony internetowej kampanii oraz czterech animowanych spotów. Każdy z filmów jest skierowany do innej grupy docelowej i omawiający inny rodzaj sporu konsumenckiego. Za produkcję spotów odpowiadała firma Mumin’s Interactive.

Klient: UOKiK

Agencja: Apella S.A.

Zespół kreatywny: Senior Designer: Maciej Goś , Creative Director: Kamila Fobke,

Produkcja: Mumin’s Interactive

Data startu: luty 2016

Wstecz

© 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone

Apella S.A. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000391928. Kapitał zakładowy w wysokości 23.986.600 zł opłacony w całości

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. 
Więcej informacji