x

Kontakt

Dziel i kontroluj! – o przygotowaniu i nadzorowaniu budżetu marketingowego - cz.2

© 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone

Apella S.A. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000391928. Kapitał zakładowy w wysokości 23.986.600 zł opłacony w całości