Dziel i kontroluj! – o przygotowaniu i nadzorowaniu budżetu marketingowego – cz.1

Zbliża się koniec roku, a Ty zamiast planować sylwestra głowisz się jak zaplanować budżet marketingowy na kolejny rok? Znamy to!  Nasze Biuro Rozliczeń i Kontroli Budżetowych podpowiada, jak zrobić to efektywnie!

Koniec roku to dla osób odpowiedzialnych za planowanie budżetu marketingowego czas wytężonej pracy. Każdy, kto stoi przed tym zadaniem z pewnością zadaje sobie dwa podstawowe pytania: ile i na co wydać? Odpowiedź wydaje się być prosta – aby dobrze oszacować budżet, należy najpierw opracować dobrą strategię. Musisz określić plan działania, a później wyrazić go w liczbach.

W większych firmach za proces planowania i budżetowania odpowiada głównie controller, ale nie tylko. Odpowiedzialność za przygotowanie budżetu ponosi również zespół ludzi, składający się z przedstawicieli wszystkich komórek odpowiedzialnych za opracowanie strategii marketingowej na kolejny rok, w oparciu o cele i plany sprzedażowe postawione przez zarząd firmy. Istotną rolę w procesie tworzenia strategii marketingowej, a w przyszłości w realizacji wyznaczonych w niej zamierzeń, odgrywa chęć i umiejętność współpracy wszystkich komórek.

Rolą controllera jest inicjowanie i prowadzenie spotkań, nakreślanie oczekiwań i celów wyznaczonych przez zarząd firmy, dbałość o właściwy przebieg prac i terminowość. Na podstawie przygotowanej strategii, powstają budżety cząstkowe przeznaczone na sfinansowanie realizacji konkretnych działań zaplanowanych w danym roku budżetowym.

Jakie budżety cząstkowe powinieneś wziąć pod uwagę przy planowaniu? Jest to  już uzależnione od specyfiki Twojej branży, ale do najważniejszych należą:

  1. Reklama telewizyjna i radiowa – w tej pozycji uwzględnij zarówno ceny emisji spotów, jak i koszt ich kreacji i produkcji.
  2. Reklama internetowa – ogół budżetu na wszelkie działania on-line, w tym profile w mediach społecznościowych.
  3. Reklama outdoorowa – tutaj również weź pod uwagę zarówno koszt zakupu powierzchni reklamowej, jak i cenę produkcji i kreacji.
  4. Druk materiałów poligraficznych tj. ulotki, plakaty, broszury informacyjne itp.
  5. Produkcja materiałów promocyjnych tj. długopisy, notesy, kalendarze itp.
  6. Wizualizacja witryn placówek handlowych.
  7. Sponsoring wydarzeń społecznych i kulturalnych – weź pod uwagę wszystkie koszty, łącznie z tym, że być może będziesz chciał pochwalić się sponsoringiem we własnych materiałach.
  8. Działania PR.

Budżety cząstkowe łączone są w całość tworząc jeden główny Budżet Marketingowy, spójny ze strategią marketingową firmy. Środki finansowe zatwierdzone przez zarząd są przekazywane do wykonania komórkom odpowiedzialnym za realizację działań zaplanowanych w poszczególnych budżetach cząstkowych. Na tym kończy się etap planowania budżetu, a zaczyna nadzór nad jego realizacją – o czym opowiemy w kolejnym wpisie.