Niniejsza informacja określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych technologii, w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.apella.com.pl, której administratorem jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 126-128.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

dla osób odwiedzających oficjalną stronę internetową

Apelli Spółki Akcyjnej

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)


 1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę apella.com.pl (dalej również: użytkowników) jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 126-128 (dalej: Apella).
 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi z administratorem danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej daneosobowe@apella.com.pl lub listownie pod adresem siedziby administratora (z dopiskiem: „w sprawie danych osobowych”).
 2. Apella, w ramach funkcjonowania wyżej wskazanej strony internetowej, zbiera i przetwarza informacje o aktywności jej użytkowników (m. in. logi i pliki cookies).
 1. Korzystanie ze strony internetowej Apelli oznacza automatyczne zapisanie przez serwer (w wyniku zapytania http kierowanego do serwera Apelli) informacji, które przechowywane są w tzw. plikach logów serwera. Więcej informacji na temat plików logów serwera znajduje się na końcu niniejszej klauzuli.
 2. W celu umożliwienia korzystania z określonych funkcji, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także w celu dostarczenia informacji statystycznych dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz dla realizacji celów marketingowych, strona internetowa Apelli stosuje tzw. ciasteczka (pliki cookies). Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się na końcu niniejszej klauzuli.
 3. Dane osobowe osób odwiedzających stronę Apelli przetwarzane są na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, który polega na:
 • zapewnieniu możliwości prawidłowego działania strony i jej integralnych usług oraz poprawnego wyświetlania treści znajdujących się na stronie,
 • identyfikacji i usunięciu ewentualnych nieprawidłowości w działaniu strony internetowej,
 • wykazywaniu faktów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, które stwierdzone zostało w okresie przechowywania danych,
 • konieczności zapewnienia komunikacji oraz wymiany korespondencji w związku z podejmowanym kontaktem,
 • zapewnieniu funkcjonowania odtwarzacza YouTube.
 1. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgody użytkownika – w celu analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników na stronie internetowej, a także dla realizacji celu marketingowego,
 2. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgody użytkownika wynikającej z działania polegającego na zainicjowaniu kontaktu z administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego; celem przetwarzania danych jest obsługa korespondencji kierowanej do administratora (w szczególności udzielanie odpowiedzi na wystosowane zapytania, rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem korespondencji). Później dane mogą być przetwarzane również w innych celach niezwiązanych ze stroną internetową, o czym osoba zostanie stosownie poinformowana.
 1. Dane osobowe osób odwiedzających stronę Apelli przetwarzane będą przez następujące okresy:
 1. zawarte w tzw. plikach logów będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, chyba że informacje w nich zawarte będą niezbędne do wyjaśnienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa. W takim przypadku dane przetwarzane będą do czasu ustania tego celu,
 2. w zakresie plików cookies będą przetwarzane do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia z przeglądarki przez osobę odwiedzającą stronę, zgodnie z informacjami znajdującymi się w informacji o plikach cookies lub też do czasu wycofania zgody na korzystanie z plików cookies,
 3. w odniesieniu do danych uzyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego będą one przechowywane przez czas trwania korespondencji, a po jej ustaniu – przez rok od daty ostatniego kontaktu lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 1. Osoba odwiedzająca stronę ma prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją). Osobie odwiedzającej stronę przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. W zakresie danych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co pozostawać będzie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Dodatkowo przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały dostarczone Administratorowi na podstawie zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora, a w szczególności dostawcy narzędzi wykorzystywanych na niniejszej stronie internetowej oraz dostawcy usług w zakresie hostingu świadczonych na zlecenie Apelli.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO.
 5. W związku z narzędziami używanymi na stronie Apelli następuje transfer danych do państwa trzeciego lub też nie można wykluczyć transferu danych do państwa trzeciego (USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie poszczególnych narzędzi wykorzystywanych na stronie.

NARZĘDZIA STOSOWANE NA STRONIE:

YouTube

 • cel: wyświetlanie treści wideo na stronie www, cel marketingowy Google
 • podmiot dostarczający narzędzie: YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 SanBruno, CA, USA (dalej: YouTube), należący do Google Inc

Na niniejszej stronie internetowej w sekcji „blog” korzystamy z platformy wideo YouTube w celu zapewnienia wyświetlania treści wideo na naszej stronie www. O ile nie zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie plików cookie podczas odwiedzania strony www (wybór ustawień udostępniania prywatności na wysoki lub średni) YouTube nie będzie gromadzić żadnych danych podczas wizyty na stronie www. Tylko w przypadku wejścia przez użytkownika na wpis w sekcji „blog” zawierający materiały od YouTube oraz zgody na przetwarzanie plików cookie, dane są przekazywane do YouTube. Podczas korzystania z YouTube, do Google przesyłane są dane identyfikujące urządzenie oraz mierzące aktywność użytkownika, w tym interakcje z filmem. Wykorzystywane są one do celów bezpieczeństwa (np. ograniczania udziału botów i sztucznych obejrzeń filmów, w tym reklam), a także w celach statystycznych i reklamowych – do mierzenia konwersji z reklam, profilowania użytkownika i wyświetlania mu trafniejszych reklam, również remarketingu.

Administrator niniejszej strony nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez portal YouTube. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portal YouTube można uzyskać na stronie.

UWAGA:

W ramach korzystania z platformy wideo YouTube dane osobowe mogą być przesyłane USA w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Przekazywanie danych do USA następuje na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 roku, wydanej na podstawie art. 45 ust. 3 RODO, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach Data Privacy Framework („DPF”).

Logi serwera

Plik logów serwera jest rejestrem zawierającym zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW. Rejestr zawiera informacje, które obejmują:

 • adresy IP odwiedzających stronę,
 • rodzaj przeglądarki internetowej odwiedzających stronę,
 • nazwę stacji klienta,
 • czas nadejścia zapytania http kierowanego do serwera,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http lub o poprawnie wykonanych czynnościach wykonanych z wykorzystaniem żądania http.

Zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW ma zastosowanie do analizy trybu pracy, dzięki czemu administrator strony internetowej może wykrywać nieprawidłowości i usuwać błędy, tworzyć techniczne statystyki lub też blokować próby włamania. Jest on tworzony w sposób automatyczny, niezależny od działania podejmowanego przez administratora strony WWW czy Użytkownika strony WWW.

Pliki cookies

Na stronie internetowej Apelli wykorzystywane są pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe tworzone przez stronę internetową, które zapisują się na komputerze Użytkownika lub urządzeniu przenośnym Użytkownika podczas przeglądania strony. Wykorzystywanie plików cookies powoduje, że korzystanie ze strony internetowej staje się łatwiejsze. Stosowanie plików cookies umożliwia m.in. zapewnienie poprawnego wyświetlania strony, utrzymywanie ciągłości każdej z sesji, zapamiętywanie danych, optymalizację działania strony.

Można wyróżnić podstawowe rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne – czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są na komputerze Użytkownika do czasu zakończenia sesji przeglądarki, czyli np. do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Cookies sesyjne są niezbędne do prawidłowego działania niektórych aplikacji lub funkcjonalności,
 • cookies stałe – czyli pliki trwałe, które pozostają w komputerze Użytkownika również po zamknięciu przeglądarki, aż do czasu ich usunięcia przez Użytkownika (w zależności od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki lub na naszej stronie internetowej poprzez wejście w komunikat dotyczący plików cookies),
 • cookies podmiotów zewnętrznych – czyli pliki cookies osób trzecich. Osoba odwiedzająca daną stronę może otrzymywać pliki cookies od podmiotów trzecich, a na podstawie tak uzyskanych informacji, mogą być tworzone profile Użytkowników,
 • cookies administratora – czyli pliki cookies należące do administratora strony.

Apella jako administrator danych w ramach strony www.apella.com.pl wykorzystuje pliki cookies należące do administratora danych oraz korzysta z plików cookies dostarczanych przed podmioty trzecie/zewnętrzne.

W ramach strony Apelli stosowane są następujące rodzaje plików:

Niezbędne cookie techniczne:

Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony internetowej i prawidłowego korzystania z jej funkcji. Bez nich przeglądanie strony w sposób poprawny nie byłoby możliwe. Umożliwiają przeglądanie treści strony czy też dostęp do chronionych treści na stronie.

Funkcjonalne cookie techniczne:

Umożliwiają witrynie zapisywanie dokonanych przez Użytkownika wyborów dotyczących niniejszej strony internetowej, co umożliwia zapewnienie świadczenia lepszego poziomu usług (ułatwiają korzystanie ze strony), czy ich personalizacji pod kątem indywidualnego Użytkownika (np. wybór języka).

Analityczne/statystyczne:

Mają na celu pomoc w badaniu strony internetowej, pozwalają na podgląd między innymi statystyk ruchu, który odbywa się na stronie.

Marketingowe:

Mają za zadanie śledzenie ruchu użytkownika w Internecie oraz wyświetlanie reklam, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników.

Zestawienie stosowanych na naszej stronie www plików cookie można znaleźć pod tym linkiem.

Każdy Użytkownik może zarządzać plikami cookies w dwojaki sposób:

 1. Użytkownik może ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookies podczas sesji przeglądania strony, klikając w pojawiający się na ekranie komunikat. Kliknięcie w komunikat spowoduje wyświetlenie informacji o zgodach, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody.
 2. Z poziomu przeglądarki internetowej – różne przeglądarki udostępniają metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Poniżej znajduje się odesłanie do szczegółowych opisów, w których wyjaśniono, w jaki sposób można ręcznie zarządzać obsługą plików cookie w wybranych przeglądarkach internetowych:
 1. Firefox: https://support.mozilla.org
 2. Chrome: https://support.google.com
 3. Edge: https://support.microsoft.com
 4. Opera: https://help.opera.com
 5. Safari: https://support.apple.com