Klient: UOKiK
Agencja: Apella S.A.
Senior Designer: Maciej Goś
Creative Director: Kamila Fobke
Produkcja: Mumin’s Interactive
Data startu: luty 2016 r.

Polub polubowne!

Dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowaliśmy kampanię społeczną mającą na celu zachęcenie Polaków do korzystania z instytucji polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich, oferujących pomoc między innymi w przypadku odrzuconej reklamacji towaru.

Polub polubowne! - spot wideo dla UOKiK

Zakres prac

Na potrzeby kampanii przygotowaliśmy stronę internetową kampanii oraz cztery animowane spotów. Każdy z filmów jest skierowany do innej grupy docelowej i omawiający inny rodzaj sporu konsumenckiego.