W lutym 2015 roku zwyciężyliśmy w przetargu na opracowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Zintegrowany mobilny system informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska instrumentem rozwoju handlu przygranicznego, regionalnej gospodarki i unijnego eksportu na Wschód”.

Zakres prac

W ramach projektu przygotowaliśmy materiały promocyjne w postaci ekologicznych toreb na zakupy, folderów informacyjnych oraz plakatów, billboardów, ulotek promujących mobilny system miasta wśród obcokrajowców. Realizacja obejmowała zarówno prace koncepcyjne, jak i tworzenie tekstów oraz ich tłumaczenie, aż do finalnej, wyprodukowanej wersji.