Kampanie efektywnościowe – zalety i wady wybranych modeli rozliczeń

Kampanie efektywnościowe są najbardziej wartościowymi z punktu widzenia klienta kampaniami, ze względu na sposób rozliczenia w tego typu działaniach – za osiągnięty efekt. Efekty mogą być bardzo zróżnicowane. Mogą to być zarówno wyświetlenia lub kliknięcia w reklamę, dostarczenie określonej liczby kontaktów do osób zainteresowanych produktami lub usługami klienta, jak również wygenerowanie określonej sprzedaży. To jaki będzie efekt zależy m.in. od specyfiki działalności, posiadanego budżetu oraz potrzeb klienta.

W zależności od efektu jaki chcemy osiągnąć w prowadzonej kampanii rozróżniamy kilka modeli rozliczeń.

Jednym z najbardziej popularnych rodzajem jest CPM (Cost Per Mille) , oznaczający koszt wygenerowania tysiąca odsłon reklamy. Swoją popularność model ten zawdzięcza m.in. swojej przejrzystości – płacimy określoną stawkę za każdy tysiąc odsłon reklamy. Model ten najczęściej wykorzystywany jest w kampaniach zasięgowych.

Kolejnym modelem jest CPC (Cost PerClick), oznaczający koszt za wygenerowanie kliknięcia w reklamę. W tej odmianie klient płaci za każde kliknięcie w reklamę, niezależnie od tego czy użytkownik ostatecznie został przeniesiony na stronę docelową czy nie (gdy np. zamknie okienko przeglądarki przed załadowaniem strony). Ten model z powodzeniem wykorzystywany jest w kampaniach Google AdWords.

Następnym modelem rozliczeń stosowanym w kampaniach efektywnościowych jest CPA (Cost Per Action), oznaczający koszt za wygenerowanie określonej akcji. W zależności od rodzaju akcji wyróżniamy tutaj m.in: CPL (Cost Per Lead) – koszt zdobycia leada kontaktowego oraz CPS (Cost Per Sale) – koszt wygenerowanej sprzedaży. W kampaniach efektywnościowych często poza modelami jednorodnymi mamy również do czynienia z modelami mieszanymi np. CPL + CPS.

Poniżej postaram się przedstawić zalety i wady ostatnich 3 modeli w odniesieniu do kampanii efektywnościowych prowadzonych dla klientów z branży finansowej.

Model CPL

W tej odmianie rozliczenie następuje wyłącznie za dostarczenie kontaktów do osób zainteresowanych produktem klienta np. pożyczką – przekonanie do skorzystania z oferty i zakupu konkretnego produktu jest zadaniem call center i nie wpływa na rozliczenie. Zaletą tego modelu jest szeroki zasięg działań – wielu wydawców chętnie bierze udział w kampanii (w tym również źródła premium), dzięki czemu klient dodatkowo zyskuje wzmocnienie wizerunku firmy (liczne wyświetlenia reklam oraz wysłane mailingi). Model ten umożliwia również wprowadzanie dodatkowych rozwiązań związanych z pozyskiwaniem leadów jak: prewalidacja czy działania mobile.

Podstawowym zagrożeniem tego rodzaju rozliczenia jest konieczność posiadania dobrego zespołu sprzedażowego obsługującego dostarczane leady, ponieważ to w głównej mierze od niego zależy czy dany kontakt zakończy się sprzedażą.

Model CPS

W modelu tym rozliczenie następuje wyłącznie za wygenerowanie sprzedaży. Z tego względu jest to model najbardziej pożądany przez instytucje finansowe. W tego typu kampaniach docieramy do bardzo wąskiego grona odbiorców – wyłącznie do osób zainteresowanych zakupem konkretnego produktu, tracimy więc efekt wizerunkowy obecny w modelu CPL.

Dodatkowo zasięg kampanii jest mocno ograniczony ze względu na niechęć wydawców do tego modelu rozliczeń (brak wpływu na to, czy callcenter uda się sprzedać produkt lub usługę), przez co priorytet takiej kampanii często jest bardzo niski.

Model CPL + CPS

W modelu mieszanym tego typu rozliczenie następuje za każdy dostarczony lead oraz dodatkowo jako prowizja od wygenerowanej sprzedaży. Ten typ współpracy jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy poprzednimi – pozwala obniżyć koszt pozyskania leada oraz uzależnia wynagrodzenie wydawcy od wygenerowanej sprzedaży, co z punktu widzenia klienta jest pożądane (zmniejsza ryzyko dostarczana leadów, które nie kończą się sprzedażą).

Z kolei wydawcy otrzymują pewne, stałe wynagrodzenie (niższe niż w modelu CPL) oraz prowizję od sprzedaży, co motywuje ich do jej maksymalizowania. Niestety w modelu tym odpadają nam wydawcy premium , którzy w większości nie są zainteresowani udziałem w kampanii tego typu  (preferują kampanie rozliczane w innych modelach jak: CPM czy CPL).

Jak widać w kampaniach efektywnościowych mamy do wyboru wiele modeli rozliczeń. Wybierając najbardziej korzystny dla siebie, należy wziąć pod uwagę zarówno zalety, jak i wady danego modelu, bo tak jak w życiu – tak i tutaj, zawsze jest coś za coś 🙂

Jeżeli planujecie kampanię w Internecie i zastanawiasz się jaki model rozliczeń lub jaka kampania będzie optymalna dla Twojej firmy, zapraszamy do KONTAKTU